Quân khu 5, 7, 9 đã vận chuyển và cấp 626 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn và xâm nhập mặn

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn. Các Quân khu 5, 7, 9 điều động 62 CBCS, 178 DQTV, 36 phương tiện vận chuyển và cấp 626 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn và xâm nhập mặn. Cụ thể:

– Quân khu 5: Điều 23 CBCS, 04 xe bồn, vận chuyển cấp 50 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán các huyện Ninh Hải, Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

– Quân khu 7: Điều 11 CBCS, 112 Dân quân, 16 xe ô tô vận chuyển 494 m3 nước sinh hoạt cấp cho nhân dân vùng hạn hán các huyện Tân Trụ, Cần Đước, tỉnh Long An, huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

– Quân khu 9: Điều 28 CBCS, 66 DQTV, 16 ô tô vận chuyển 82 m3 nước cấp cho nhân dân vùng bị hạn hán, xâm nhập mặn thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.