Quân khu 5, 7, 9 và Binh đoàn 16 đã vận chuyển và cấp 246 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn và xâm nhập mặn.

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn. Các Quân khu 5, 7, 9 và Binh đoàn 16 điều động 108 CBCS, 20 phương tiện vận chuyển và cấp 246 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn và xâm nhập mặn. Cụ thể:

– Quân khu 5: Điều 23 CBCS, 04 xe bồn, vận chuyển 50 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán các huyện Ninh Hải, Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

– Quân khu 7: điều động 57 CBCS, 14 xe bồn vận chuyển 148 m3 nước sinh hoạt cấp cho nhân dân vùng hạn hán các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước và các huyện Tân Trụ, Cần Giuộc, Cần Đước, tỉnh Long An.

– Quân khu 9: Điều 28 CBCS, 04 ô tô vận chuyển 28 m3 nước cấp cho nhân dân vùng bị hạn hán, xâm nhập mặn thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

– Binh đoàn 16: Điều 02 xe bồn vận chuyển 20 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.