Quân khu 5, 9 đã vận chuyển và cấp 130 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương vùng hạn hán và xâm nhập mặn

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Tình hình hạn hán khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp. Các Quân khu 5, 9 đã điều động 51 CBCS, 46 DQTV; 19 phương tiện vận chuyển và cấp 130 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương vùng hạn hán và xâm nhập mặn. Cụ thể:

– Quân khu 5: Điều động 23 CBCS, 04 xe bồn, vận chuyển cấp 44 m3 nước sinh hoạt cấp cho nhân dân vùng hạn hán huyện Ninh Hải, Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

 – Quân khu 9: Điều động 28 CBCS, 46 DQTV, 15 ô tô vận chuyển 76 mnước cấp cho nhân dân vùng hạn hán thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.