Quân khu 5, 9 đã vận chuyển và cấp 460 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương vùng hạn hán

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Tình hình hạn hán khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp. Các Quân khu 5, 9 đã điều động 70 CBCS, 10 DQTV; 16 phương tiện, 04 máy bơm vận chuyển và cấp 460 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương vùng hạn hán. Cụ thể:

– Quân khu 5: Điều động 58 CBCS, 10 xe bồn, 04 máy bơm vận chuyển cấp 430 m3 nước sinh hoạt cấp cho nhân dân vùng hạn hán huyện Ninh Hải, Thuận Nam/Ninh Thuận và  huyện Chư Sê/Gia Lai.

 – Quân khu 9: Điều động 22 CBCS, 10 DQTV, 06 ô tô vận chuyển cấp 30 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán thuộc huyện Trần Đề/Sóc Trăng, huyện Tịnh Biên/An Giang.