Quân khu 5, 9 đã vận chuyển và cấp 462 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương vùng hạn hán

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Tình hình hạn hán khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp. Các Quân khu 5, 9 đã điều động 58 CBCS, 55 DQTV; 15 phương tiện, 04 máy bơm vận chuyển và cấp 462 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương vùng hạn hán. Cụ thể:

– Quân khu 5: Điều động 58 CBCS, 10 xe bồn, 04 máy bơm vận chuyển cấp 430 m3 nước sinh hoạt cấp cho nhân dân vùng hạn hán huyện Ninh Hải, Thuận Nam/Ninh Thuận và  huyện Chư Sê/Gia Lai.

 – Quân khu 9: Điều động 55 DQTV, 05 ô tô vận chuyển 32 mnước cấp cho nhân dân vùng hạn hán thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.