Quân khu 5, 9 điều động vận chuyển và cấp 112 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương vùng hạn hán và xâm nhập mặn

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tình hình hạn hán tiếp tục diễn biến phức tạp. Các Quân khu 5, 9 điều động 43 CBCS, 25 DQTV; 07 phương tiện vận chuyển và cấp 112 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương vùng hạn hán và xâm nhập mặn. Cụ thể:

 – Quân khu 5: Điều 23 CBCS, 04 xe bồn, vận chuyển cấp 52 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán huyện Ninh Hải, Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

 – Quân khu 9: Điều 20 CBCS, 25 DQTV, 03 ô tô vận chuyển 60 mnước cấp cho nhân dân vùng bị xâm nhập mặn thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.