Quân khu 5, 9 và Quân chủng Hải quân đã vận chuyển và cấp 174 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương vùng hạn hán và xâm nhập mặn

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tình hình hạn hán tiếp tục diễn biến phức tạp. Các Quân khu 5, 9 và Quân chủng Hải quân điều động 32 CBCS, 57 DQTV; 15 phương tiện vận chuyển và cấp 174 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương vùng hạn hán và xâm nhập mặn. Cụ thể:

 – Quân khu 5: Điều 23 CBCS, 04 xe bồn, vận chuyển cấp 44 m3 nước sinh hoạt cấp cho nhân dân vùng hạn hán huyện Ninh Hải, Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

 – Quân khu 9: Điều 09 CBCS, 57 DQTV, 09 ô tô vận chuyển 60 mnước cấp cho nhân dân vùng bị xâm nhập mặn thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Tiền Giang; huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;  huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

– Quân chủng Hải quân: Điều 02 tàu vận chuyển 70 m2 nước cấp cho nhân dân xã đảo Tiên Hải/Hà Tiên/Kiên Giang.