Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng thủ dân sự

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười Một, 2022

Chiều 26-10, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng thủ dân sự.

Nguồn bài viết: QĐND