Số lượng tàu cá đang hoạt động trên biểnTheo báo cáo của Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, tính đến 17h00 ngày 05/02/2016: Đã liên lạc được với 14.353 phương tiện/75.542 người đang hoạt động trên biển (trong đó dự kiến: 11.898 phương tiện/58.743 người về bờ trước tết và 2.455 phương tiện/16.799 người hoạt động trên biển trong dịp tết.

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Theo báo cáo của Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, tính đến 17h00 ngày 05/02/2016: Đã liên lạc được với 14.353 phương tiện/75.542 người đang hoạt động trên biển (trong đó dự kiến: 11.898 phương tiện/58.743 người về bờ trước tết và 2.455 phương tiện/16.799 người hoạt động trên biển trong dịp tết.