Trong đó, Cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia và Bộ Quốc phòng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cá nhân, tránh tư tưởng chủ quan nhưng không gây hoang mang, lo lắng. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm tư tưởng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “chống dịch như chống giặc”, nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, không để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong cơ quan TCCT lây nhiễm Covid-19; tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ mối quan hệ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thuộc quyền, nhất là những trường hợp đã tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm; làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác khai báo trung thực quá trình di chuyển và tiếp xúc, chấp hành nghiêm quy định về cách ly y tế.

Đối với các trường hợp đang thực hiện cách ly do tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên nắm chắc diễn biến sức khỏe, quan tâm thăm hỏi, động viên kịp thời, không để quân nhân, người lao động có tư tưởng lo lắng, hoang mang hoặc bị phân biệt, đối xử. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã xác định; hạn chế các hoạt động tập trung đông người như sinh hoạt, hội họp, văn hóa, văn nghệ, thể thao…Trường hợp thật cần thiết, nếu phải tập trung đông người cần có các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn của cơ quan quân y.

Chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình dịch trên phạm vi cả nước, đặc biệt là trên địa bàn đóng quân, nơi cử cán bộ đến công tác, địa phương, nơi cư trú của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động và thân nhân của họ, kịp thời báo cáo theo quy định. Quán triệt cho mọi người tuyên truyền cho gia đình, người thân hạn chế đi lại, tập trung đông người, đặc biệt không đi qua và tiếp xúc với các khu vực cách ly phòng, chống dịch trên phạm vi cả nước. Các cơ quan thông tấn, báo chí trực thuộc, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp dự phòng để người dân và mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động chủ động phòng, chống; đấu tranh kiên quyết với các tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống xã hội và hoạt động phòng chống dịch của cả nước.

VĂN CHIỂN