Tập huấn công tác ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng kiêm nhiệm các quận, huyện ven biển thành phố Hải Phòng năm 2015

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

Ngày 25 /8/ 2015, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn công tác ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng kiêm nhiệm các quận, huyện ven biển thành phố Hải Phòng năm 2015.

Đối tượng tập huấn gồm: các sở, ban ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn ven biển và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố.

Lớp tập huấn đã giới thiệu mô hình hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn việt nam các bài học kinh nghiệm thực trạng và giải pháp; giới thiệu hệ thống tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu Việt Nam, phổ biến, quán triệt quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 của thủ tướng chính phủ về việc ban hành qui chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; Tổng quan sự cố tràn dầu; giới thiệu tính năng tác dụng các trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu; một số bài học kinh nghiệm trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu; Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở…

Lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, năng lực công tác, tổ chức lãnh đạo, chỉ huy điều hành trong ứng phó sự cố tràn dầu, tìm kiếm cứu nạn cho các Sở, ban ngành của tỉnh và huyện, thị xã, thành phố ven biển và các đơn vị đứng chân trên địa bàn thành phố Hải phòng.