Thiếu tướng Ngô Minh Tiến – Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam làm việc với Cục Cứu hộ – Cứu nạn

Chiều 23.3, tại Hà Nội, thiếu tướng  Ngô Minh Tiến – Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam đã có buổi làm việc với cục Cứu hộ cứu nạn/BTTM

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng đã thăm Trung tâm quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn và nghe đồng chí Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa – Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn  báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và 02 tháng đầu năm 2018;  nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Cục Cứu hộ – Cứu nạn.

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến-  thăm phòng máy chủ tại TTQGĐH TKCN

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến thăm TTQGĐH TKCN

Thay mặt Bộ Tổng Tham mưu, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Cục Cứu hộ – Cứu nạn đạt được trong năm 2017 đặc biệt đã thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng. Duy trì nghiêm các chế độ trực, thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất, chỉ đạo xử lý tốt các tình huống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi cả nước.  Đồng thời yêu cầu lãnh đạo đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Phát huy ưu điểm xây dựng Đảng ủy trong sạch vững mạnh, Cục vững mạnh toàn diện. Làm tốt vai trò tham mưu cho Bộ tổng tham mưu, Bộ quốc phòng và Ủy ban QGUPSCTT&TKCN xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xảy ra trên toàn quốc, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *