Thống đốc và Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Oregon, Hoa Kỳ chào xã giao Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm Cứu nạn Việt Nam

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

Trong khuôn khổ triển khai các hoạt động hợp tác Chương trình Đối tác Bang (SPP); và Nhóm TKCN trong Đối thoại song phương (BDD) Việt Nam-Hoa Kỳ; sáng 19/10/2015, bà Kate Brown – Thống đốc bang Oregon và Chuẩn tướng Micheal Stencel – Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Oregon, Hoa Kỳ đã đến chào xã giao ông Phạm Ngọc Minh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm Cứu nạn Việt Nam.

Bà Kate Brown – Thống đốc bang Oregon và ông Phạm Ngọc Minh –

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm Cứu nạn Việt Nam

Tại buổi tiếp, bà Kate Brown – Thống đốc bang Oregon, Hoa Kỳ đã khẳng định, thời gian qua, sự hợp tác trong lĩnh vực quản lý ứng phó thảm họa, sự cố và tìm kiếm, cứu nạn rất hiệu quả, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nói chung; và giữa UBQG TKCN Việt Nam và Vệ Binh Bang Oregon trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn nói riêng.

Bà Kate Brown – Thống đốc bang Oregon và Chuẩn tướng Micheal Stencel – Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Oregon, Hoa Kỳ chào xã giao Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm Cứu nạn Việt Nam

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm Cứu nạn Việt Nam – Phạm Ngọc Minh cảm ơn sự hợp tác trong lĩnh vực quản lý ứng phó thảm họa, sự cố và tìm kiếm, cứu nạn của Hoa Kỳ. Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm Cứu nạn Việt Nam vui mừng vì hai đoàn đã thống nhất với nhau trên các vấn đề, từ quan điểm đánh giá kết quả đến nội dung phương hướng hợp tác cụ thể và tin tưởng rằng, hai đoàn sẽ tiếp tục thực hiện tốt những nội dung hợp tác đã thống nhất trong buổi tham vấn Chương trình Đối tác bang (SPP) vào ngày mai (20/10/2015).