Tiền Giang và Cà mau tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng Mười, 2022

Từ ngày 12.7 đến ngày 14.7/2017, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã phối hợp với Bộ Tham mưu Quân khu 9, tỉnh Tiền Giang và tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn cho 180 nguời thuộc lực lượng kiêm nhiệm của các tỉnh gồm: các sở, cơ quan ban, ngành và lực lượng vũ trang trên địa bàn của 2 tỉnh.

Tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu tại Tiền Giang

Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: Tổng quan về sự cố tràn dầu; cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến công tác ƯPSCTD trong nước và quốc tế; mô hình tổ chức và năng lực ƯPSCTD hiện nay của Việt Nam; các phương pháp ƯPSCTD cơ bản: Ứng phó trên biển, ứng phó ven bờ, trên sông, trên bờ; quản lý chất thải trong ƯPSCTD; công tác hậu cần và an toàn trong ƯPSCTD; hướng dẫn bồi thường thiệt hại trong ƯPSCTD; hướng dẫn tổ chức diễn tập và xử lý thông tin ƯPSCTD. Tại khóa tập huấn Ban tổ chức đã dành nhiều thời gian thảo luận và thực tập; qua tập huấn các đại biểu được tiếp thu nâng cao năng lực kiến thức cơ bản về ƯPSCTD và kỹ thuật triển khai ƯPSCTD tại hiện trường.

Tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu tại Cà Mau

Đợt tập huấn này nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và năng lực công tác tổ chức chỉ huy, hiệp đồng ứng phó sự cố tràn dầu, tìm kiếm cứu nạn cho các cơ quan, ban ngành và các đơn vị liên quan của tỉnh Tiền Giang và Cà Mau.