Phụ trách lực lượng giúp dân, Thượng tá Lê Quang Tường, Phó trưởng Phòng Đào tạo, Trường Quân sự Quân đoàn 3 cho biết: “Xã Cát Tài bị ngập hơn 20 ha lúa, cùng với hoa màu đang chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch. Hiện nay, thời tiết vẫn còn mưa nhỏ, nhưng với quyết tâm cao, không quản ngại khó khăn chúng tôi sẽ giúp nhân dân bằng khả năng cao nhất”.

Dự kiến với lực lượng hiện có, khoảng 5 ngày tới cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 3 sẽ thu hoạch hết lúa và hoa màu, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho nhân dân.

Trường Quân sự Quân đoàn 3 giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai
Chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 3 gặt lúa giúp dân.
Trường Quân sự Quân đoàn 3 giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai
 Vận chuyển lúa về nơi tập kết.
Trường Quân sự Quân đoàn 3 giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai
 Bộ đội cùng người dân gặt lúa.

Tin, ảnh: CHU HOÀI – NGUYỄN THÀNH