Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng
Số/ký hiệu 02/1998/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/01/1998
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản