Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
06/11/2022
Trích yếu Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
Số/ký hiệu 02/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành 14/01/2013
Ngày có hiệu lực 01/03/2013
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải
Thay thế văn bản