Thông tư liên tịch Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01-9-1011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng
06/11/2022
Trích yếu Thông tư liên tịch Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01-9-1011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng
Số/ký hiệu 03/2014/TTLT- BCA-BQP
Ngày ban hành 03/09/2014
Ngày có hiệu lực 23/10/2014
Ngày hết hiệu lực
Người ký Đại tướng Phùng Quang Thanh, Đại tướng Trần Đại Quang
Thay thế văn bản