Chỉ thị về tăng cường công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020
06/11/2022
Trích yếu Chỉ thị về tăng cường công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020
Số/ký hiệu 03/CT-TTg
Ngày ban hành 03/02/2016
Ngày có hiệu lực 03/02/2016
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải
Thay thế văn bản