Nghị định Ban hành Quy chế bảo vệ công trình Quốc phòng và khu Quân sự
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Ban hành Quy chế bảo vệ công trình Quốc phòng và khu Quân sự
Số/ký hiệu 04/CP
Ngày ban hành 16/01/1995
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản