QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TÌM KIẾM, CỨU NẠN TRÊN BIỂN VÀ TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN
06/11/2022
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TÌM KIẾM, CỨU NẠN TRÊN BIỂN VÀ TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN
Số/ký hiệu 06/2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành 01/08/2015
Ngày có hiệu lực 03/10/2014
Ngày hết hiệu lực
Người ký PTT Hoàng Trung Hải
Thay thế văn bản