Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển
06/11/2022
Trích yếu Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển
Số/ký hiệu 06/2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành 20/01/2014
Ngày có hiệu lực 03/10/2014
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải
Thay thế văn bản