Nghị định quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng
06/11/2022
Trích yếu Nghị định quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng
Số/ký hiệu 09/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/01/2006
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản