Quyết định Phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020
06/11/2022
Trích yếu Quyết định Phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020
Số/ký hiệu 1041/QĐ-TTg
Ngày ban hành 24/06/2014
Ngày có hiệu lực 24/06/2014
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải
Thay thế văn bản