Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng chống thiên tai
06/11/2022
Trích yếu Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng chống thiên tai
Số/ký hiệu 1061/QĐ-TTg
Ngày ban hành 01/07/2014
Ngày có hiệu lực 01/07/2014
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải
Thay thế văn bản