VĂN BẢN HỢP NHẤT 11/QĐHN-BQP NĂM 2014 HỢP NHẤT QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU DO BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH
06/11/2022
Trích yếu VĂN BẢN HỢP NHẤT 11/QĐHN-BQP NĂM 2014 HỢP NHẤT QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU DO BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH
Số/ký hiệu 11/QĐHN-BQP
Ngày ban hành 27/12/2014
Ngày có hiệu lực 01/01/2015
Ngày hết hiệu lực
Người ký Đại tướng Phùng Quang Thanh
Thay thế văn bản