Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn
05/11/2022
Trích yếu Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn
Số/ký hiệu 124/2007/QĐ-TTg
Ngày ban hành
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng
Thay thế văn bản