Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001-2010
06/11/2022
Trích yếu Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001-2010
Số/ký hiệu 129/2001/QĐ-TTg
Ngày ban hành 29/08/2001
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản