Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
06/11/2022
Trích yếu Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Số/ký hiệu 1303/QĐ-TTg
Ngày ban hành 03/09/2017
Ngày có hiệu lực 03/09/2017
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
Thay thế văn bản