Nghị định Của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số/ký hiệu 137/2004/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/06/2004
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản