Thông tư của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
06/11/2022
Trích yếu Thông tư của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số/ký hiệu 137/2005/TT-BQP
Ngày ban hành 20/09/2005
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Nguyễn Văn Được
Thay thế văn bản