Nghị định Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
Số/ký hiệu 138/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/10/2016
Ngày có hiệu lực 01/10/2016
Ngày hết hiệu lực
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thay thế văn bản