Thông tư liên tịch quy định về cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam
06/11/2022
Trích yếu Thông tư liên tịch quy định về cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam
Số/ký hiệu 15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG
Ngày ban hành 06/05/2015
Ngày có hiệu lực 01/10/2015
Ngày hết hiệu lực
Người ký
Thay thế văn bản