Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam
06/11/2022
Trích yếu Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam
Số/ký hiệu 16/1999/QH10
Ngày ban hành 21/12/1999
Ngày có hiệu lực 01/04/2000
Ngày hết hiệu lực
Người ký Chủ tịch Nông Đức Mạnh
Thay thế văn bản