Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
06/11/2022
Trích yếu Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
Số/ký hiệu 160/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/11/2018
Ngày có hiệu lực 01/01/2019
Ngày hết hiệu lực
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thay thế văn bản