Nghị định Về quy chế khu vực biên giới biển
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Về quy chế khu vực biên giới biển
Số/ký hiệu 161/2003/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/12/2003
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản