Nghị định Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường sông
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường sông
Số/ký hiệu 171/1999/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/12/1999
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản