Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh đê điều
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh đê điều
Số/ký hiệu 171/2003/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/12/2003
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản