Nghị định Về xử lý tài sản chìm đắm ở biển
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Về xử lý tài sản chìm đắm ở biển
Số/ký hiệu 18/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/02/2006
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản