Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền
06/11/2022
Trích yếu Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền
Số/ký hiệu 181/2005/TT-BQP
Ngày ban hành 17/11/2005
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phạm Văn Trà
Thay thế văn bản