Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam với Chính phủ nước Cộng hòa Philippin về hợp tác trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu trên biển
06/11/2022
Trích yếu Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam với Chính phủ nước Cộng hòa Philippin về hợp tác trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu trên biển
Số/ký hiệu 1864/QĐ-TTg
Ngày ban hành 21/10/2011
Ngày có hiệu lực 21/10/2011
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải
Thay thế văn bản