QUYẾT ĐỊNH ĐỔI TÊN “ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN” THÀNH “ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN”
06/11/2022
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH ĐỔI TÊN “ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN” THÀNH “ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN”
Số/ký hiệu 2054/QĐ-TTg
Ngày ban hành 20/12/2017
Ngày có hiệu lực 20/12/2017
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
Thay thế văn bản