Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa
Số/ký hiệu 21/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/03/2005
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản