Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn
06/11/2022
Trích yếu Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn
Số/ký hiệu 215/1999/QĐ-TTg
Ngày ban hành 03/11/1999
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản