Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến 2020
06/11/2022
Trích yếu Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến 2020
Số/ký hiệu 224/QĐ-TTg
Ngày ban hành 12/02/2015
Ngày có hiệu lực 12/02/2015
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải
Thay thế văn bản