Nghị định về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng
06/11/2022
Trích yếu Nghị định về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng
Số/ký hiệu 23/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/03/2006
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản