Nghị định Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn
Số/ký hiệu 24/1997/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/03/1997
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Võ Văn Kiệt
Thay thế văn bản