Nghị định Về quản lý hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Về quản lý hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam
Số/ký hiệu 25/2000/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/08/2000
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản