Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão năm 2000
06/11/2022
Trích yếu Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão năm 2000
Số/ký hiệu 27/2000/PL-UBTVQH10
Ngày ban hành 24/08/2000
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Nông Đức Mạnh
Thay thế văn bản