Nghị định Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Số/ký hiệu 30/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/03/2017
Ngày có hiệu lực 05/05/2017
Ngày hết hiệu lực
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thay thế văn bản